Your Company Logo Here

office (+46) 70-6479898

skype id       mjolnarn 


VÄLKOMNA

Streamad video på Internet växer fort i kvantitet, dock inte alltid i kvalitet.

Vissa publicerar bara på skoj, andra har ett syfte med publiceringen och det syftet kräver ofta en viss kvalitet.

Om mig själv

Undertecknad, Tomas Lindberg, har en mycket lång bana bakom sig som specialist på videokodningar och är också med och utvecklar och testar programvaror för bland annat Avids, Microsofts, Boris och Sorensons räkning.

När den nya VC1 advanced profile codec blev släppt i samband med Windows Media player 11 releasen 2006 slutade samtliga kodnings och redigerings program att fungera när det gällde kodningar till den nya profilen, jag blev ombedd att försöka lösa detta problem och skrev en manual publicerad på Avids forum som hade 40,000 sökträffar under de tre månader det tog för branschen att uppdatera sina mjukvaror, manualen användes också också globalt i utbildningssyfte.

Tjänster

  • Jag hjälper er med att koda era filer så att dom ser ut på det sätt dom förtjänar, publicering på Internet är i många fall gratis idag och kvaliten på era filmklipp spelar en stor roll i vad de som tittar på filerna tycker om er och det ni vill visa.
  • Jag kodar också filer till andra ändamål, dvd och bluray tillverkning, smärre korrigeringar av era project ända upp till hela produktioner.
AVID STUDIO

För krävande redigeringsarbeten använder jag en professionell Avid Studio, samma typ av programvara som Avatar gjordes på.